Ponúkame Vám možnost fakutatívnych výletov prostredníctvom spoločnosti VIKTÓRIA – CA, s.r.o

Fakultatívne výlety do Budapešti autobusom, kombinácia autobus – loď

Fakultatívne výlety do Vyšehradu autobusom, kombinácia autobus – loď

Okružné jazdy štúrovským mestským vláčikom: Štúrovo – Ostrihom

e-mail: sturovskyvlacik@gmail.com

web: www.viktoria-ca.sk